World Handicap Systeem​

Op 1 maart 2021 wordt er overgestapt naar het World Handicap System (WHS). Om de transitie in goede banen te leiden is er een overgangsperiode van 16 december 2020 tot eind februari 2021. Op 1 maart 2021 wordt het WHS officieel ingevoerd. Hierbij treft u de tijdlijn rondom deze transitie, samen met een link met additionele informatie over dit nieuwe systeem.

Tijdspad tot volledige GO-LIVE World Handicap Systeem
Van woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden er geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.

 • Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
 • Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari.

Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart
Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-pas in de GOLF.NL app.

 • Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
 • Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap.
 • Vanaf maandag 4 januari kunnen handicapcommissies geen handmatige handicapaanpassingen meer doen, zoals ze voor de EGA-handicaps gewend waren.
 • Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

GO-LIVE WHS op 1 maart

 • De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
  Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden.

Effectief is er dus een transitieperiode van ruim twee maanden

 • Waarin de commissies kunnen bekijken welke aanpassingen ze eventueel per 1 maart willen doen en kunnen hiervoor in contact treden met de desbetreffende spelers.
 • Waarin aanpassingen, zoals handmatige handicapaanpassingen, onder het EGA-handicapsysteem onmogelijk zijn.
 • Waarin alleen voor wedstrijden in Nederland nog de EGA-handicap gebruikt wordt en de huidige playing handicaptabellen van kracht zijn.