Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Graag wijst The Dutch ten aanzien van de website www.thedutch.nl u op het volgende.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van The Dutch . Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Dutch . Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door The Dutch met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/ of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Dutch behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en productomschrijvingen worden aangeboden in de staat waar zij zich nu in bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel The Dutch alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is The Dutch niet aansprakelijk voor informatie en/ of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper) links in deze website leiden naar websites buiten het domein van The Dutch , welke geen eigendom zijn van The Dutch , maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat met de website van The Dutch . Hoewel The Dutch uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door The Dutch worden onderhouden wordt afgewezen.

The Dutch sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

The Dutch Friends account

Met het aanmaken van een The Dutch account op onze website heeft u geen speelrecht of toegang tot het terrein van The Dutch. Hier is een betaald membership voor nodig.