Steun en toeverlaat van de Founders

Vanaf het zeer prille begin is Wim van ’t Hoff betrokken bij The Dutch. Als jurist, als voorzitter van de Stichting administratiekantoor van de aandelen die bij de Members zijn geplaatst maar vooral ook als de man bij wie de Founders aankloppen voor raad en daad. Op 1 januari 2024 is hem het Honorary Membership toegekend.

,,Ik zie het als een hartelijk dank je wel voor alle bewezen diensten uit het verleden. En als een eer,” zegt Wim van ’t Hoff tijdens het gesprek in de Library. Hij doet nog wel wat voor de mannen, zoals hij hen steevast blijft aanduiden, maar niet zoveel meer. ,,Dat hoeft niet want het gaat nu goed met The Dutch.” Hobbels, natuurlijk zijn die er geweest in alle jaren dat hij als jurist en vraagbaak aan hun zijde stond. Die hebben er flink ingehakt. The Dutch was nauwelijks offcieel geopend of de recessie klopte keihard op de poort. ,,Als je een golfbaan voor ondernemers hebt, dan hakt die er twee keer zo hard in. Waar ik de mannen zeer om bewonder, is hun veerkracht. Ze zijn er altijd sterker uitgekomen dan het probleem groot was.”

Wim van ’t Hoff was notaris met speciale expertise. Als voorzitter van golfclub Spaarnwoude in de jaren tachtig werd hij begin negentiger jaren de man die even verderop in het recreatiegebied de nieuwe baan Houtrak oprichtte. ,,Er zijn heel veel raakvlakken bij de ontwikkeling van een golfbaan die met het notariaat te maken hebben, zoals aankoop van gronden, het oprichten van vennootschappen en verenigingen en fiscale structuren. Ik heb er mijn werk van gemaakt en dat heeft een aardige vlucht genomen door de jaren heen. Ik heb vele golfbanen mogen helpen en advieswerk gedaan voor de Nederlandse Vereniging van Golfbaanexploitanten, de NVG, en de Nederlandse Golf Federatie, NGF.

‘The Dutch voelt toch als een heel speciaal kindje’

Grapje in de brochure

Met The Dutch, en dan vooral de mannen die aan de oprichting ervan stonden, heeft hij in dat verhaal een heel speciaal hoofdstuk geschreven. Hij kan het, ook na al die jaren, niet laten om bij binnenkomst even een kleine inspectieronde te doen. ,,Om te bezien hoe het gaat. Klopt het allemaal, zie ik iets raars? Even kijken hoe het met greenkeeping gaat. The Dutch voelt toch als een heel speciaal kindje.”

Samen met huidig algemeen directeur Phil Helsby zette hij bijna twintig jaar geleden de prospectus in elkaar die ondernemers moest inspireren om middels wat je nu als crowdfunding zou bestempelen, toe te treden tot het nieuwe fenomeen The Dutch, een high-end baan voor ondernemers. ,,Geïnspireerd door deze Schotse course: Loch Lomond,” wijst hij op het schilderij in de Library. ,,Het was indertijd de benchmark voor The Dutch. Een exclusieve, dure golfbaan maar waar je geacht wordt niet al te vaak te spelen. Bij te veel ‘spelerij’ had de directie het recht om iemand de toegang te ontzeggen. Zo kun je limiteren. In de eerste brochure van The Dutch zie je woorden van gelijke strekking. Als je het nu leest, is het eigenlijk heel grappig.”

Steekspel

Hoe The Dutch juridisch vorm moest krijgen, was voor iedereen nieuw, gaat Wim verder: ,,Dit is geen verenigingsbaan, dus moet je andere dingen bedenken. Voor Nederland was het uniek dat je om Member te kunnen worden een stevige investering moest doen. Zij, de Members, wilden daar uiteraard iets voor terug. Wat wordt het dan? Een lening, aandeel, obligatie, winstbewijs? Er is de keuze gemaakt voor aandelen die werden gecertificeerd wat betekent dat het stemrecht van het aandeel af werd gehaald. Dat is ondergebracht bij een stichting waarvan ik nog de voorzitter ben. We hebben in dit complex juridisch geheel een weg moeten vinden en dat is in mijn ogen uitstekend gelukt.” Ooit, ooit zal hij het loslaten. The Dutch gaat goed, er is vernieuwing op veel fronten, er liggen mooie plannen voor de toekomst en daarom kan Wim er vol op vertrouwen dat ze verder kunnen. Er waren in het verleden meerdere juridische steekspellen die de aandacht vergden – ‘Sommige heel ingrijpend’ – en zijn opgelost, er waren pijnpunten zoals de grond aan de overzijde waarvoor ook een oplossing is gevonden en er zijn ook hele mooie momenten geweest in al die jaren dat hij met de mannen is opgetrokken. ,,Dat is het verhaal in een nutshell. Ik hoop dat The Dutch haar plek in de golfwereld kan behouden, dat jonge mensen ook het toegevoegde nut gaan zien van deze baan. En de mannen, die mogen me voorlopig nog altijd bellen.”

‘Ik voel me vereerd met mijn Honorary Membership’