Grazers als hulp voor de greenkeepers

Elk jaar krijgen de greenkeepers bijzondere hulp om de baan en al onze faciliteiten in topconditie te houden. In dit geval spreken we over schapen. Deze schapen worden ingezet voor het grazen van moeilijk bereikbare plekken. Dit omdat onze Inland links course veel glooiingen en hoeken bevat waar maaimachines lastig kunnen komen.

Head greenkeeper Paul O’donoghue “They are great workers and they never stop eating. It saves us so many man hours and fuel, so that we can focus on other things, also it’s a great nature addition and shows that we are sustainable and environmentally friendly.”

Vier maanden langs zullen de 33 schapen hun werk doen over het gehele terrein. Al is het voor de schapen niet echt werken maar op een natuurlijke manier hun eten tot zich nemen. De grazers zijn afkomstig van een lokale herder die een kudde heeft van meer dan 1000 schapen Deze zijn in de gehele omtrek geplaatst om zo via de gehele regio op een “natuurlijke” manier te onderhouden.

De schapen passen naast dat ze nuttig werk doen ook in het gehele onderwerp Duurzaamheid waaraan The Dutch veel aandacht besteedt.