‘Golfles tot in Cambodja’

The Dutch is actief op vele fronten. Ook in Cambodja, waar The Dutch Founder David Burnside een aantal kinderen uit het weeshuis Acodo heeft leren golfen. Elk jaar gaat hij even polshoogte nemen..

Cambodja is een vaak geteisterd land in Azië. Het is kwetsbaar voor natuurrampen als droogte en overstromingen en kampt standaard met andere grote problemen als armoede onder de bevolking. Het merendeel, zo zegt Oxfam Novib, leeft bijvoorbeeld van nog minder dan een schamele twee dollar per dag. Conflicten maken het dagelijks leven van de ruim vijftien miljoen inwoners er ook niet beter op.
Een aantal jaren geledenbesloot een aantal Nederlanders onder wie Herman van Heusden, een van de Members van The Dutch, een weeshuis in de regio Siem Reap te gaan ondersteunen. De kinderen die hier wonen, hebben of hun ouders verloren of zijn geboren in een kansarme omgeving. Maar ook voor kinderen daarbuiten zet het tehuis zich in. Het tehuis moest het destijds zonder overheidssteun zien te klaren en was daardoor grotendeels afhankelijk van particuliere steun. In Nederland besloot Ruud Looman, een relatie van Herman, om een en ander op touw te zetten. Om te kijken hoe het geld besteed zou gaan worden en wat er misschien nog meer mogelijk was, volgde een reis naar Siem Reap.

Ook pro David Burnside haakte aan. ,,Ik dacht dat het leuk zou zijn om de kinderen een beetje te leren golfen. Gesponsord door Made in Scotland kon ik met dertig clubs, heel veel golfballen, petjes en polo’s die kant op. In totaal een overgewicht aan bagage van honderd kilo,” vertelt David. Op een braakliggend stukje land in de omgeving van het weeshuis legde hij twee holes aan van iets meer dan honderd meter.

Met twee stalen pijpen en een vlaggetje creëerde hij het doel. ,,De kinderen hadden natuurlijk geen f lauw benul van wat ze te wachten stond, maar kwamen allemaal aangerend in hun polo’s en met hun petjes van The Dutch.” David bracht hen in het Engels in een clinic van anderhalf uur de eerste golfkneepjes bij. Met als gevolg dat er voor taan in het weekend golf werd gespeeld. En nog altijd staan er kinderen te trappelen, ziet David die elk jaar het vliegtuig pakt om te zien of er wellicht al een nieuwe Tiger Woods aan het warmlopen is op dat baantje naast het weeshuis..