Één grote dierentuin

Ook The Dutch is steeds meer van de bloemetjes en de bijtjes als het gaat om natuurlijk groenonderhoud. ,,Zo vangen we twee vliegen in één klap: een grotere biodiversiteit plus een verdere verduurzaming van de baan,” zegt Course Superintendent Paul O’Donoghue.

“De natuur op de best onderhouden golfbaan van Nederland is één grote dierentuin,” zeggen Paul en zijn greenkeepers Pim Swemmer en Derck Versteegh met een glimlach. De wilde bij is blij met de bloemen die worden uitgezaaid en ook steeds meer vogels voelen zich thuis op The Dutch. Met dank aan verschillende maatregelen waaronder het internationale greenkeepersteam van Paul enthousiast de schouders zet. De groeiende kruisbestuiving tussen flora en fauna is volgens hen heel goed nieuws voor de conditie van de baan.

Vogels nestelen zich graag in de tientallen kasten die vorig jaar op diverse plekken zijn opgehangen. Vliegen, hommels en vlinders komen op het bed wilde bloemen af als bijen op de honing. De wilde versie van deze laatste zoemt ook steeds vaker rond. De greenkeepers zien ze allemaal graag komen, want alle insecten en vogels verrichten onbewust mooie handen spandiensten voor hen.

,,Elk dier heeft natuurlijke vijanden. De spinselmotrups die in mei en juni normaliter zijn tanden in de bosschages zet, heeft nu te vrezen van de pimpelen koolmezen die de vogelkasten zijn gaan bewonen. De rupsjes voeren zij aan hun jongen die er dol op zijn. De schade aan de struiken is nu beduidend minder,” zeggen Pim en Derck. Daarom zullen dit jaar nog meer kastjes voor mezen en roodborstjes worden geplaatst. Over behuizing voor vleermuizen wordt nagedacht. ,,Zij zouden,door de vlinders te vangen, kunnen helpen om de processierups te weren, zoals we de hulp van steenuilen en torenvalken kunnen gebruiken in de strijd tegen woelmuizen.”

Geen chemicaliën

Natuurlijke bestrijding is een belangrijk aandachtspunt in het minutieus uitgewerkte plan dat Paul heeft opgesteld om de baan te laten floreren. Het internationale greenkeepersteam is er dagelijks mee in de weer met maar één doel: de topconditie van de baan naar een nóg hoger èn natuurlijker level brengen. Paul: ,,We gebruiken in principe geen chemicaliën. Dat is onderdeel van de natuurlijke aanpak die we met elkaar hebben afgesproken. Daarom zijn we altijd bezig om te bekijken hoe we de natuur zelf nóg doeltreffender kunnen inzetten. Pim weet enorm veel van flora en fauna. Daarmee is hij voor iedereen een grote vraagbaak.”

Het aantal soorten dieren dat zich op The Dutch ophoudt, neemt volgens Pim snel toe. Officiële cijfers zijn er niet maar dat er meer dan driehonderd verschillende insecten op de baan rond zoemen en springen, benadert zeker de waarheid. De foto’s die hij maakt van de planten en beestjes neemt hij thuis onder de loep. Zo weten hij en zijn collega’s wat er allemaal leeft. Ook bijzondere vogels laten zich geregeld zien. Een beflijster op doorreis werd gespot, net als de voor Nederland zeldzame rode wouw. ,,Voor een open baan zien we een groot bestand aan dieren en insecten. In de bunkers zien we ’s morgens heel wat sporen. Daar is kennelijk een druk verkeer in de nacht. Ook vosjes worden soms gesignaleerd.”

Meer bloemen

Na de eerste succesvolle proef van vorig jaar zullen dit jaar meer wilde bloemen gaan bloeien. Deze worden uitgezaaid op enigszins afgelegen plekjes zodat de aanwezige insecten geen hinder voor de spelers zijn. Maar mooi is het natuur- lijk wel om alle bloemenpracht te zien ontluiken. ,,Vorig jaar hebben we gekozen voor een paar vierkante meter achter de heuvels bij hole 17. We zijn heel tevreden over het resul- taat en daarom gaan we dit nu uitbreiden,” aldus Derck.

De gorse die na eerdere zware tijden gelukkig goed is terug- gekomen, heeft ook een belangrijk aandeel in het natuurlijk onderhoud van de baan. De zachte winter van dit jaar zorgt voor een lange bloeiperiode. ,,Wat heel fijn is voor de insec- ten en voor de vogels die in de gorse willen broeden. Het verjongingstraject dat we twee jaar geleden hebben inge- zet, wordt vervolgd. De gorse reageert er erg goed op.”

Oog voor duurzaamheid bevindt zich op elk terrein. Begin dit jaar arriveerde een splinternieuwe hakselaar waarmee het gros van het groenafval voortaan wordt versnipperd. De compost die hiervan wordt gemaakt, is gratis mest voor de planten en struiken. Afval dat niet hoeft te worden afgevoerd, betekent bovendien een besparing in het kostenplaatje. Dat geldt ook voor de nieuwe vloot elektrische buggy’s die dit voorjaar haar intrede doet. Daarnaast is geïnvesteerd in de aanschaf van slijpmachines, zodat de greenkeepers de messen van de maaimachines vlijmscherp kunnen houden. ,,De greens zullen waarschijnlijk nóg beter en sneller worden.”